امگا باتری، خرید باتری و شارژر …تیرچه پیش تنیده تهران bpicoمبلمان اداریداروخانه اینترنتی داروبیار

مجوز مجلس جهت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف، چند ماده از این لایحه را تصویب کردند. براساس ماده یک لایحه شوراهای حل اختلاف به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شوند، زیر نظر قوه قضائیه وبا شرایط مقرر در این قانون تشکیل می شوند. در ادامه جلسه وکلای ملت ماده ۲ لایحه شوراهای حل اختلاف را هم تصویب کردند که مطابق با این مصوبه، برنامه ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار مرکز نامیده می شود، انجام می گیرد. همچنین براساس تبصره ماده ۲ این لایحه، مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود. براساس ماده ۳ لایحه شوراهای حل اختلاف، تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضایی برعهده رئیس همان حوزه قضایی است. مطابق با تبصره یک این ماده، شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در روستاها و دهستان ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه و به تعداد لازم تشکیل می شود. رئیس قوه قضائیه می تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند. براساس تبصره دو ماده سه لایحه شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایت فیمابین اصناف و همچنین برای دعاوی و شکایات فیمابین اقلیت های دینی، موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. کد خبر 5124344 زهرا علیدادی