نمایندگی گودمناستخدام بازار بزرگ دلگشابهترین اموزشگاه زبان ایتالیایی …بسته های آمادگی و جزوات و سوالات …

دانشجویان شورای صنفی خواستار انجام تست کرونای خوابگاهی ها شدند
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد. در این نشست اعضای شورای صنفی خواسته های خود را به منظور شرایط بهتر برای دانشجویان اعلام کردند. موضوعاتی از جمله تخفیف شهریه دانشجویان شهریه پرداز، پرداخت حق الزحمه به دانشجویان شهریه پرداز، انجام تست های دوره ای pcr کرونا برای دانشجویان خوابگاهی و اختصاص دادن واکسن آنفلوانزا به دانشجویان حاضر در فیلد بالین در این نشست مطرح شد. اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین خواستار افزایش وام خرید لوازم الکترونیکی برای دانشجویان و حضور بهینه کارورزان در بیمارستان به صورت فقط کشیک و پست کشیک و ارائه پروتکل بهداشتی برای بازگشایی باشگاه های خوابگاه های دانشجویی شدند. این دانشجویان موضوعاتی از جمله بررسی حواشی ریاست دانشکده تغذیه، تجدید نظر در ساختار مدیریتی دانشکده پزشکی و بررسی حواشی مربوط به پرداخت ۱۲۰ میلیارد از اعتبارات مقابله با کرونا به دانشگاه و ارتباط آن با دختر رئیس جمهور را نیز از رئیس دانشگاه جویا شدند. همچنین دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این دیدار با تاکید بر اهمیت برگزاری این جلسه، درباره نیازها و چالش های دانشجویان با اعضای شورای صنفی به گفت و گو و تبادل نظر پرداخت و با بررسی مسائل مطرح شده از سوی اعضای شورای صنفی به ارائه توضیحاتی درباره روند رسیدگی به این درخواست ها پرداخت. کد خبر 5058354