تولید شیلنگهای فشار قوی و شیلنگهای …قوطی سازیشرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …فروش پلی آمید

تعطیلی دو هفته ای اصناف در پی شیوع موج چهارم کرونا درتهران