به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان از انتقادات اعضای کمیسیون روابط خارجه در پارلمان اروپا علیه اوضاع حقوق بشر در عربستان به خشم آمد. وی گفت: بهتر است نمایندگان اروپایی دست از انتقاد کردن از سیستم قضایی عربستان بردارند. عربستان جزو کشورهای جمهوری موز نیست. الجبیر تاکید کرد: عربستان دارای حاکمیت مستقل است و بسیاری از اطلاعاتی که در خصوص اوضاع این کشور منتشر میشود برمبنای شایعه تدوین شده است. وی تصریح کرد: ما از هیچ کسی درس نمی گیریم و به کسی هم درس نمی دهیم. ما دوست و هم پیمان هستیم اما نمی توان یک کشور دارای حاکمیت را بدون داشتن اطلاعات کافی محاکمه کرد. این در حالیست که مجامع و نهادهای بین المللی سالهاست که از اوضاع حقوق بشر در عربستان انتقاد می کنند. کد خبر 4832137 فاطمه صالحی