اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بایدن مسئول طراحی های اغتشاشات اخیر است