پایان مرحله مقدماتی مسابقات شمشیربازی با صعود هر سه نماینده ایران
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به توکیو، در ادامه مسابقات شمشیربازی اسلحه سابر محمد رهبری محمد رهبری مقابل "اپیتی" از فرانسه که قهرمان جهان را در اختیار دارد به برتری ٢٥ بر -٣ دست یافت و به جمع ١٦ شمشیرباز برتر راه بافت. پیش از وی علی پاکدامن و مجتبی عابدینی هم از مرحله مقدماتی صعود کرده بودند. بدین ترتیب ترکیب شمشیربازان ایران در جمع ١٦ نفر برتر المپیک کامل شد. کد خبر 5264222 زینب حاجی حسینی