تور کیش قیمت مناسبصندلی برقی لکسوس لندکروز پرادو …تاب ریلکسی تاب راحتی صندلی تابیداروخانه اینترنتی داروبیار

کتاب «عوارض شیمی‌درمانی» چاپ شد
به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «عوارض شیمی‌درمانی(Complications of Chemotherapy)» با گردآوری آرش جنابیان و ستاره خسروانی به‌تازگی توسط انتشارات تواناگستر منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب اولین‌کتاب مرجع فارسی است که درباره عوارض شیمی‌درمانی چاپ می‌شود و منطبق با طرح درس و نیازهای آموزشی دانشجویان پزشکی و پرستاری است. نویسندگان و گردآورندگان کتاب، آرش جنابیان فوق تخصص مدیکال آنکولوژی از دانشگاه دکارت پاریس و ستاره خسروانی کارشناس ارشد آموزش پرستاری, دکترای حرفه ای مدیریت هستند. آرش جنابیان، داری ۵۰ مقاله علمی داخلی و خارجی در زمینه سرطان، عضو کمیته علمی انجمن خون ایران، عضو انجمن سرطان شناسی آمریکا و اروپا و فرانسه، عضو انجمن سرطان شناسی و خون ایران، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دکارت پاریس و دانشگاه آزاد تهران و ستاه خسروانی،  مدرس پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، عضو ارشد سازمان نظام پرستاری و انجمن علمی پرستاری، ممیز و مشاور اعتباربخشی بیمارستانی، مؤلف اولین کتاب مدیریت ریسک در بیمارستان، مدیریت خطاها و عوارض دارویی، ایمنی در شیمی درمانی و .....  هستند. «عوارض شیمی‌درمانی» دربرگیرنده ۶ فصل با عناوین اصول شیمی درمانی و دسته بندی انواع داروهای شیمی درمانی، دسته بندی عوارض رایج شیمی درمانی، فارماکولوژی شیمی درمانی، تغذیه در شیمی درمانی، ایمنی در شیمی درمانی است. این‌کتاب با ۱۷۲ صفحه منتشر شده است. کد خبر 5128845 صادق وفایی