حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص واریز کمک معیشت در فروردین ماه گفت: تاریخ واریز را سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط مسئول شناسایی مسئولان است. وی گفت: افرادی که در لیست مشمولان کمک معیشت در اسفندماه بودند در لیست فروردین ماه نیز قرار می‌گیرند و هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد. سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی با اشاره به اینکه افرادی که نسبت به عدم دریافت کمک معیشت معترض بوده و در سامانه ثبت نام کرده بودند بررسی درخواست آنها در خرداد ۹۹ انجام می‌شود، گفت: اگر این افراد مشمول باشند بعد از خرداد تعیین تکلیف می‌شوند. بنابراین انتظار نداشته باشند که در فروردین ماه در لیست مشمولان کمک معیشت قرار بگیرند. میرزایی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ میلیون نفر کمک معیشت دریافت می‌کنند افزود: این افراد شامل ۱۹ میلیون و ۱۰۰ خانوار می‌شوند. به گفته وی تمامی مشمولان و همچنین معترضان مجدداً در خردادماه مورد بررسی قرار می‌گیرند و ممکن است افرادی اضافه و یا کم شوند. وی با اشاره به اینکه ۳ میلیون و ۷۰ هزار خانوار به عدم دریافت کمک معیشتی اعتراض کرده بودند که یک میلیون و ۱۷۶ هزار خانوار کمک معیشت را گرفتند، اظهار داشت: مابقی معترضان که حدود ۲ میلیون خانوار می‌شوند اعتراضشان در خردادماه مورد بررسی قرار می‌گیرد. سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی به جامعه هدف و مشمولان توصیه کرد که قبل از واریز کمک معیشت اطمینان حاصل کنند که حساب بانکی شأن مشکلی نداشته باشد. کد خبر 4886680 مهناز قربانی مقانکی