آموزش تخصصی گیتار در تهرانپارسفروشگاه لوازم یدکی خودروهای چینی …باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …جارو برقی رباتیک لیکتروکس مدلZK901

التهاب سینوسی موجب تغییر در فعالیت مغز می شود
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، تحقیقات جدید محققان دانشگاه واشنگتن التهاب سینوس را با تغییراتی در فعالیت مغز، به ویژه با شبکه‌های عصبی که شناخت، درون نگری و واکنش به محرک‌های خارجی را تعدیل می‌کنند، مرتبط می‌داند. دکتر «آریا جعفری»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «این اولین مطالعه است که التهاب مزمن سینوس را با یک تغییر عصب شناختی مرتبط می‌کند.» محققان در این مطالعه، داده‌های مربوط به مغز ۱۲۰۶ فرد بزرگسال در رده سنی ۲۲ تا ۳۵ را بررسی کردند. داده‌ها شامل اسکن مغز و اندازه گیری های شناختی و رفتاری بود. یافته‌های محققان شامل موارد زیر بود: - کاهش اتصال عملکردی در منطقه مرتبط با عملکرد اجرایی، حفظ توجه و حل مشکلات. - افزایش اتصال عملکردی به دو گره در شبکه حالت پیش فرض که بر ارجاع به خود تأثیر می‌گذارد و در هنگام استراحت بیدار و فعال است. • کاهش ارتباط عملکردی در شبکه ای که در شناسایی و تلفیق محرک‌های بیرونی، ارتباطات و رفتار اجتماعی نقش دارد. به گفته جعفری، «میزان اختلاف فعالیت مغز در گروه مطالعه با شدت التهاب سینوسی مرتبط است.» محققان مشاهده کردند با وجود تغییرات فعالیت مغز، هیچ نقص قابل توجهی در آزمایش رفتاری و شناختی شرکت کنندگان در گروه مطالعه مشاهده نشد. محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند. کد خبر 5186893