مهارکشاخذ نمایندگی شرکت نیلو رنگبهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …نخ و نقشه آماده بافت تابلو فرش

تخلفات برخی عطاری ها/ ورود طب سنتی به خانه های بهداشت
به گزارش خبرگزاری مهر، نفیسه حسینی یکتا در جلسه‌ای با وزیر بهداشت، گفت: یکی از مباحثی که باید به آن اشاره کنم داروهای گیاهی است، چراکه این ظرفیت از بین می رود و ما از آن بهره کافی را نمی بریم، لذا ضرورت دارد که در این راستا، کارگروهی را با وزارت صمت و جهاد کشاورزی تشکیل داده و به اخذ تصمیمات موثرتر در حوزه داروهای گیاهی بپردازیم. وی در خصوص نظارت بر عطاری ها و جلوگیری از سوءاستفاده های آنها، گفت: در این مورد انجام کارهای سلبی و ایجابی را باید موازی پیش ببریم. در برخی مواقع مساعدت بخش ها و معاونت هایی که کار بازرسی را برعهده دارند، بسیار کمک کننده است. تخلفات برخی عطاری ها معضل بزرگی است. برای مثال، بسیاری از داروهایی که برای درمان چاقی ارائه می شود، دارای کورتون و بسیاری از داروهایی که به منظور ترک اعتیاد به مشتریان فروخته می شود، دارای مواد مخدر است. حسینی یکتا با اشاره به سخنان وزیر بهداشت در خصوص استفاده از ظرفیت های طب سنتی و مکمل در خانه های بهداشت و درمانگاه ها و بیمارستان ها، عنوان کرد: در مورد خانه های بهداشت، در نظر داریم در گام اول، اصلاح سبک زندگی و آموزش بهورزان را در دستور کار قرار دهیم و در مرحله بعدی بر روی داروهای گیاهی که در این مراکز قابل عرضه است، به نتیجه برسیم. کد خبر 4990281