کانون تبلیغاتی بیست نگار شهریاربسته های آمادگی و جزوات و سوالات …بهترین آموزشگاه زبان آلمانی در …لوازم يدكي مزدا

زمان قانونی حضور دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور کاهش یافت
سید عبدالحمید انگجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به علت شیوع ویروس کرونا و با هدف ارائه تسهیلات به دانشجویان، زمان قانونی حضور دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور به استناد گذرنامه، برای پذیرفته شدگان بهمن ۹۸ و پس از آن در کلیه مقاطع تحصیلی کاهش یافت.  وی افزود: علت ارائه این تسهیلات این است که به علت شیوع ویروس کرونا، تامین شرط حداقل مدت اقامت حضوری در کشور محل تحصیل که یکی از شرایط ارزشیابی مدارک خارج از کشور است با مشکل مواجه شده است به صورتی که دانشجویان بالاجبار برای مدتی از حضور در محل تحصیل محروم می شوند. مدیرکل امور دانش آموختگان افزود: برای مساعدت این دسته از دانشجویان، حداقل مدت زمان حضور برای مقاطع مختلف تحصیلی (کاردانی تا دکتری)  بر اساس جدول پیوست کاهش می یابد.  انگجی تاکید کرد: این تخفیف فقط مربوط به دوره بیماری کرونا بوده و به تشخیص اداره کل امور دانش آموختگان ( و خارج از اختیار دانشجو بودن) قابل اعمال است. وی افزود: این حداکثر مساعدت قابل اجرا بوده و در صورت کاهش بیشتر حضور، مدرک غیر حضوری محسوب شده و قابل ارزشیابی نخواهد بود. هرچند همچنان تأکید بر این است که تحصیلات منطبق با ضوابط و مقررات عمومی مندرج در وب‌گاه اداره کل دانش آموختگان به نشانی  grad.saorg.ir بصورت حضوری ‌باشد. دوره تحصیلی طول دوره تحصیلی حداقل مدت اقامت دانشجویی لازم برای تحصیلات حضوری حداقل مدت اقامت دانشجویی لازم برای تحصیلات نیمه‌حضوری حداقل مدت اقامت دانشجویی باتوجه به شیوع ویروس کرونا از بهمن ماه ۹۸ کاردانی ۲۴ ماه ۱۶ ماه ۱۰ ماه کارشناسی سه ساله ۳۶ ماه ۲۳ماه ۱۴ماه کارشناسی چهارساله ۴۸ ماه ۳۰ ماه ۱۸ ماه کارشناسی‌ارشد یکساله ۱۲ ماه ۹ ماه ۶ ماه کارشناسی‌ارشد دوساله ۲۴ ماه ۱۲ ماه ۹ ماه کارشناسی‌ارشد پنج ساله ۶۰ ماه ۳۶ ماه ۲۴ ماه دکتری ۳۶ الی ۴۸ ماه ۲۴ ماه ۱۴ ماه ۱۲ ماه مدیرکل امور دانش آموختگان افزود: حداکثر کاهش مدت زمان اقامت دانشجویی برای تحصیلات حضوری پس از بررسی و تشخیص اداره کل دانش آموختگان در مقطع دکتری ۱۲ ماه، کارشناسی ارشد پنج ساله ۱۲ ماه، کارشناسی ارشد دوساله ۳ ماه، کارشناسی ارشد یک ساله ۳ ماه، کارشناسی ارشد چهارساله ۱۲ ماه، کارشناسی سه ساله ۹ ماه و کاردانی ۶ ماه است. وی گفت: در غیراینصورت طبق ضوابط (ماده ۴ بندهای ۲ و ۳ و  نیز توضیح بند ۱۴ ماده ۱ آیین نامه) دوره مجازی تلقی شده و مدارک صادره غیرقابل ارزشیابی نیست.  کد خبر 5056440 زهرا سیفی