مبلمان آمفی تئاتر،رض کوخدمات باغبانینگهداری سالمندنرم افزار حسابداری پارمیس

تاکنون چه مقدار واکسن کرونا در کشور تزریق شده است
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، تازه ترین آمار دریافت کنندگان واکسن کرونا در کشور را اعلام کرد. بر اساس همین گزارش، تا کنون ۳۶۱ هزار و ۹۵۱ نفر دوز اول واکسن کرونا و ۱۰۰ هزار و ۶۹۱ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند. در مجموع واکسن های تزریق شده در کشور تاکنون  به ۴۶۲ هزار و ۶۴۲ دوز رسیده است. بنابراین گزارش، آنچه تاکنون به عنوان واکسن کرونا در کشور مورد استفاده قرار گرفته است، از واکسن های وارداتی بوده است. سهم واکسن «اسپوتنیک وی» که محصول کشور روسیه است، بیشتر از سایر واکسن های وارداتی بوده است. همچنین واکسن سینوفارم از کشور چین، در رده دوم واکسن های وارداتی قرار دارد.  کد خبر 5189341