مهارت آموزی ۱۲ هزار جوان تحت پوشش کمیته امداد
به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در راستای مهارت آموزی حوزه اشتغال و کارآفرینی و مهارت‌های زندگی به گروه‌های مختلف جوانان ساکن در کلیه نقاط کشور، طرح‌ها و برنامه‌هایی را در دست اقدام دارد. بدین منظور جلسه کارگروه مشترک اجرایی شدن تفاهم نامه فیمابین وزارت ورزش و جوانان و کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد و علی خادمی معاون اشتغال کمیته امداد در این جلسه با تشریح موضوع تفاهم نامه و ضرورت اجرای طرح مهارت آموزی، شناسایی افراد جهت مهارت آموزی و تربیت مربی؛ به ارائه نیازسنجی‌های آموزشی در هر مهارت پرداخته و توضیحاتی را در خصوص نحوه تعیین سرفصل‌ها و تولید محتوای آموزشی برای هر مهارت طبق نیازهای اعلامی بیان کرد. وحید یامین پور، معاون امور جوانان نیز بر تسریع فرایند مهارت آموزی به ۱۲۰۰۰ نفر از جوانان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تاپایان سال ۱۴۰۰ تاکید کرد و اجرایی شدن این تفاهمنامه را ابتدای مسیر شروع همکاریهای اثربخش و تأثیرگذار معاونت امور جوانان با دستگاه‌های ستاد ساماندهی امور جوانان دانست. همچنین در این جلسه مصوب شد تا کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا سقف ۴۰ درصد از اعتبارات طرح را به تربیت مربیان حوزه اشتغال و کارآفرینی اختصاص دهد. کد خبر 5332473