گل زیبای طارمی جزو ۱۰ گل برتر لیگ قهرمانان اروپا

گل زیبای طارمی جزو ۱۰ گل برتر لیگ قهرمانان اروپا