تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …فروش انواع دستگاه های تصفیه آب …آموزش تخصصی تنبک در تهرانپارسفروش مخزن آب و تانکر و منبع پلی …

اقوام ایرانی «اقلیت» نیستند