پخش عمده اسپیکرپله گرد فلزی آس استپخدمات باغبانی در منزلرپورتاژآگهی دائمی در 14 سایت معتبر …

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در نشست مشترک با معاون برنامه ریزی و توسعه منابع، اظهار کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی کارگشا است و هدف و نگاه ویژه این است کارها و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی با سهولت پیش برود. وی افزود: در سال ۹۹، ۴۶ برنامه از برنامه‌های آموزش و پرورش مختص معاونت پرورشی و فرهنگی است که بیشترین فعالیت در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش است و این حجم از فعالیت نگاه خاص و ویژه‌ای را می‌طلبد. معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: نگاه متعالی به حوزه اقدامات پرورشی و فرهنگی برای ما بسیار انگیزه بخش است چرا که کار این معاونت بسیار سنگین و طاقت فرساست و باید فشارهای درونی و بیرونی بسیاری را تحمل کند و پاسخگوی همه بخش‌ها چه در داخل وزارت آموزش و پرورش و چه در خارج این مجموعه باشند. کد خبر 4921787