چاپ کارت پی وی سیموسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپچاپ انواع کارت پی وی سی PVC با …

استفاده از دانش متخصصان تعلیم وتربیت در طراحی بناهای آموزشی
به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در نهمین همایش و نمایشگاه ملی «مدرسه ایرانی - معماری ایرانی» که در مدرسه دارالفنون برگزار شد، گفت: این همایش بر معماری متمرکز است؛ معماری بحثی مهم و جلوه بارزی از تمدن یک جامعه است. اگر طراحی سازگار با کارکردهای بنا نباشد، هیچ ترفند دیگری نمی تواند این کاستی را جبران کند. وی ادامه داد: نقش طراحی تسهیل کننده تحقق اهداف و مأموریت هایی است که آن بنا برای آن ساخته شده است. در طراحی بناهای آموزشی تنها دانش مهندسی کافی نیست و به دانش تعلیم و تربیت هم نیاز هست و باید از دانش متخصصان این امر نیز کمک گرفته شود. چرا که مدرسه یک بنای معمولی نیست و بسیار مهم است و کی توان گفت درسه بنایی است که کاملاً از بسیاری از بناها متمایز است. تکمیل می شود... کد خبر 5159848 آزاده سهرابی