کاهش قیمت گوشت بوقلمون در میادین میوه و تره بار
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این نرخنامه، قیمت هر کیلوگرم لاشه یا شقه بوقلمون ۱۴ هزار تومان، نیم‌شقه بوقلمون ۱۳ هزار تومان، ران بوقلمون ۱۹ هزار تومان، سینه بوقلمون ۱۳۸۰۰ تومان، مغز ران بوقلمون ۲۴۵۰۰ تومان، فیله بوقلمون ۲۳,۸۰۰ تومان و ساق بوقلمون ۱۸,۴۰۰ تومان طی سه ماه گذشته در میادین میوه و تره بار کاهش داشته است. نرخنامه گوشت بوقلمون قطعه‌بندی و بسته‌بندی شده میادین میوه و تره بار در ۲۷ مهر ۱۴۰۰ در مقایسه با نرخنامه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ به شرح زیر اعلام شده است. ردیف نام محصول قیمت هر کیلوگرم (۲۸ تیر) قیمت هر کیلوگرم (۲۷ مهر) میزان کاهش قیمت ۱ ران بوقلمون (بدون پوست و استخوان) ۷۷,۵۰۰ تومان ۵۸,۵۰۰ تومان ۱۹ هزار تومان ۲ ران بوقلمون (با پوست و استخوان) ۶۱,۱۰۰ تومان ۴۶,۳۰۰ تومان ۱۴,۸۰۰ تومان ۳ سینه بوقلمون (بدون پوست و استخوان) ۵۷,۱۰۰ تومان ۴۳,۳۰۰ تومان ۱۳,۸۰۰ تومان ۴ سینه بوقلمون (با پوست و استخوان) ۵۰,۹۰۰ تومان ۳۸,۷۰۰ تومان ۱۲,۲۰۰ تومان ۵ ساق بوقلمون ۷۵,۴۰۰ تومان ۵۷,۰۰۰ تومان ۱۸,۴۰۰ تومان ۶ فیله بوقلمون ۹۶,۸۰۰ تومان ۷۳,۰۰۰ تومان ۲۳,۸۰۰ تومان ۷ مغز ران بوقلمون ۹۸,۹۰۰ تومان ۷۴,۴۰۰ تومان ۲۴,۵۰۰ تومان ۸ لاشه کامل یا شقه بوقلمون ۵۱,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان ۱۴ هزار تومان ۹ نیم شقه ران ۵۲,۲۰۰ تومان ۳۹,۲۰۰ تومان ۱۳ هزار تومان ۱۰ نیم شقه سینه ۵۰,۴۰۰ تومان ۳۷,۴۰۰ تومان ۱۳ هزار تومان کد خبر 5332398 ساناز باقری راد