قالبسازی و پرسکاریمس الیاژیدستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …ارائه انواع دستگاه حضور و غیاب

رونمایی از تولید انبوه کیت تشخیص کرونا در وزارت دفاع