به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، یونس عباسی لرکی، مدیر تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه‌های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با بیان اینکه عملیات بازسازی و تعمیرات اساسی دکل تعمیراتی ۱۰۲ شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به همت توان داخلی این مجموعه بازسازی و تعمیر اساسی شد، گفت: عملیات بازسازی و تعمیر اساسی این دکل با استفاده از توان متخصصان این مدیریت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخل کشور انجام شد و ضمن صدها هزار دلار صرفه‌جویی ارزی، زمینه بومی‌سازی اینگونه خدمات دانش محور و ارزشمند را در داخل کشور و مناطق نفت‌خیز جنوب فراهم نموده است. وی افزود: دکل هم اکنون برای تعمیر یک حلقه چاه در حال عملیات است. عملیات بازسازی و تعمیر اساسی دکل تعمیراتی ۱۰۲ که در مدت ۱۱۰ روز تعمیر شده است که رکورد قابل قبولی به شمار می‌رود. به گفته این مقام مسؤول بازسازی و تعمیر اساسی این دکل که بعد از ۱۷ سال کارکرد مفید انجام شده است باعث افزایش راندمان عملیاتی آن، افزایش ضریب ایمنی کارکنان و کاهش هزینه‌های عملیاتی می‌شود. مهندس عباسی لرکی اظهار داشت: این مجموعه با در اختیار داشتن یک دکل مکشی و ۳ دکل تعمیراتی، تاکنون تعمیر و تکمیل بیش از ۸۰۰ حلقه چاه را در چهار استان جنوبی کشور در پهنه عملیاتی مناطق نفتخیز جنوب، به نحو مطلوب به انجام رسانده است. کد خبر 4849715