اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

همکاری های بزرگ اقتصادی در سفر رئیس جمهور به روسیه