آموزش تخصصی پیانو و کیبورد در تهرانپارسحمل و نقل زمینی شهرستان بار تهرانفروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200جت فن پارکینگ f300

ارزیابی سالانه دانشگاه ها در اجرای سند دانشگاه اسلامی
غلامرضا غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت اجرای سند دانشگاه اسلامی در دانشگاه ها گفت: هر ساله گزارش عملکرد دانشگاه ها در اجرای سند دانشگاه اسلامی برای ارائه به شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها جمع آوری می شود. وی ادامه داد: در این گزارش عملکرد دانشگاه ها براساس مولفه ها و انتظارتی که در سند دانشگاه اسلامی پیش بینی شده، ارزیابی شده و نتیجه آن به شورای اسلامی شدن دانشگاه ها ارائه می شود.   معاون فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه ۵ سال از ابلاغ سند دانشگاه اسلامی می گذرد، افزود:  اولین دوره بازنگری و ارزیابی چگونگی اجرای سند از طریق کمیته‌های چهارگانه آموزش، پژوهش و فناوری، مدیریت و فرهنگی-تربیتی انجام شده و این گزارش‌ها در جلسات و دبیرخانه شورا بررسی و ارزیابی شده است. وی افزود: یکی از وظایف کمیته‌های چهارگانه رصد و ارزیابی میزان و چگونگی اجرایی شدن سند اسلامی شدن است. کد خبر 4980649 زهرا سیفی