اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سنتز «نژاد گوسفند چندمنظوره» بر پایه ژنوم بومی اجرا می شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، محققان این پژوهشگاه با همکاری پژوهشگرانی از مؤسسات بین المللی و یک واحد کشت و صنعت ایرانی، طرح سنتز ترکیب ژنتیکی گوسفند پربازده گوشتی تولیدمثلی بر پایه ژنوم بومی را با هدف سنتز نژاد گوسفند چندمنظوره اجرایی می‌کنند. این طرح از سال ۱۳۹۸ با بهره گیری از امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و امکانات مزرعه‌ای و واحدهای پرورش گوسفند در یک واحد کشت و صنعت ایرانی در استان خراسان رضوی آغاز شده است. هدف طرح، سنتز سویه جدیدی از گوسفند بر پایه ژنوم بومی است که دارای عملکرد مطلوب از لحاظ صفات تولیدمثلی و صفات رشد و تولید عضله باشد. دکتر محمدرضا غفاری عضو هیأت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و مجری مسئول این طرح در این خصوص گفت: ابتدا، ژرم پلاسم حاوی ژن‌های هدف از نژادهای خارجی پر تولید، مانند نژاد گوسفند نیوزلندی بورولا (سویه های رامنی و تاملت) با قابلیت چندقلوزایی و نژاد گوسفند نیوزلندی تکسل (سویه های دالزل و تاملت) با قابلیت عضله زایی میوستاتین به عنوان پایه پدری خریداری شدند. وی ادامه داد: در این طرح ژرم پلاسم های تهیه شده با استفاده از فناوری‌های تولیدمثلی به نژاد گوسفند مغانی، به عنوان پایه مادری وارد شدند. از سیستم‌های مختلف آمیزشی از قبیل آمیزش درون لاین، بین لاین، و تلاقی برگشتی بر مبنای اطلاعات خویشاوندی، اطلاعات رکورد و دارا بودن سهم ژنوم بومی و سازگار، به منظور سنتز نتاج در هر نسل استفاده شد. نتاج حاصل به روش‌های مختلف زیست فناوری برای ژن‌های هدف از ژنوم (Fore ground) و سایر بخش ژنومی (Back ground) مورد ردیابی ژنی قرار گرفتند. به گفته دکتر رضا طالبی از دیگر مجریان این طرح، نتاج سنتز شده با دارا بودن بیش از ۷۰ درصد سهم ژنوم بومی دارای برتری قابل توجه نسبت به نسل‌های والدی در میانگین افزایش وزن روزانه، کاهش سن از شیرگیری (دو ماهگی نسبت به سه ماهگی)، سرعت رشد بهتر، عملکرد مطلوب در صفت چندقلوزایی، بهبود درصد لاشه نسبت به وزن زنده، بهبود درصد گوشت لخم لاشه، بهینه سازی مصرف نهاده‌های دامی، کوچک کردن دنبه و یا حذف کامل آن، توارث رنگ سفید، توارث پشم با کیفیت مناسب صنعت نساجی، سازگاری با شرایط محیطی و بیماری‌های بومی منطقه هستند. غفاری گفت: مراحل بعدی این طرح نیز منطبق با اهداف در دست اقدام است. کد خبر 5401671 معصومه بخشی پور