به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، یان کوبیچ هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در لبنان با حسان دیاب نخست وزیر لبنان دیدار کرد. دو طرف در این دیدار در خصوص روند اجرای اصلاحات و تشکیل دولت جدید بحث و تبادل نظر کردند. دیاب در این دیدار تاکید کرد: دولت تصمیم به اجرای اصلاحات جدی دارد که از مصادیق آن دوری از فساد و تحقق عدالت و شفافیت است. این تنها راه جلب اعتماد مردم است. نخست وزیر لبنان هم چنین در این دیدار بر حمایت از اعتراضات مسالمت آمیز در این کشور و در عین حال برخورد با تخریب گران تاکید کرد. کد خبر 4834448 فاطمه صالحی