باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …کارتن سازیدستگاه جت پرینترسرورنگ

واکنش سینمایی‌ها به اظهارات ترامپ علیه اسکار؛ دیگر تعجب نمی‌کنیم!