فروش عمده مواد شوینده -بهداشتی …تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …برس صنعتیزیتون و روغن زیتون