مس الیاژیدستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …سرورنگنمایندگی زیمنس تهران - فروش انواع …

فاز یک توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توان داخلی/ گاز تولیدی به عسلویه و کنگان می رود