انجام کلیه امور طراحی چاپ تبلیغات …فرچه غلطکیآموزش مکالمه زبان ترکی استانبولیایمپلنت دندان