دستگاه بسته بندیمکانیک سیار باطریساز سیار تمام …نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …تعمیرات لوازم خانگی

آتش سوزی گسترده در مرکز تجاری بزرگراه بعثت/ ساختمان کاملا سوخت اما کسی آسیب ندید