اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اجازه نمی‌دهیم کسی فرصت اخلال در روابط تهران و باکو را پیدا کند