فروش و واردات قطعات الکترونیکی …تولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …ساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختمانتعمیرات لوازم خانگی