اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ضربات مهلک مبارزان/ صهیونیستها هر لحظه باید منتظر مُردن باشند