نماینده بایدن در امور هاییتی استعفا داد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نمانیده ویژه آمریکا در امور هاییتی امروز پنجشنبه دراعتراض به اخراج مهاجران از مرزهای جنوبی این کشور از سِمت خود استعفا داده است. بر اساس اعلام این خبرگزاری، «دانیل فوت» (Daniel Foote) نمانیده ویژه آمریکا در امور هاییتی با اعتراض به روش های غیرانسانی و مخرب مواجهه این کشور با اخراج مهاجران غیرقانونی از کشورش به این اقدام مبادرت ورزیده است. گفتنی است که روند اخراج مهاجران از مرزهای جنوبی آمریکا علیرغم وعده های پیشین بایدن در این باره سرعت گرفته است. کد خبر 5311926