ترخیص کالا بازرگانی احدیارائه دهنده خدمات درگاه پرداخت …کامپیوتر i5-2400هدر کلگی آب برج خنک کننده

بیانیه جی ۷ دخالت در امور داخلی چین است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «وانگ ون بین» سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز جمعه در یک کنفرانس خبری بیانیه نشست جی هفت در لندن را به شدت محکوم کرد و گفت: بیانیه آنها دخالت در حق حاکمیت چین بوده و با روند جاری توسعه و همکاری مسالمت آمیز مغایرت دارد. وانگ در ادامه موضع کشورش در قبال ادعاهای ارضی پکن در دریاهای چین جنوبی و چین شرقی را تکرار کرد و گفت این ادعاها مبنای قانونی دارند. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین با حمایت وزیران امور خارجه جی هفت از حضور معنی دار تایوان در جلسات سازمان جهانی بهداشت و مجمع جهانی بهداشت مخالفت کرد. وانگ گفت: حضور تایوان در سازمان های بین المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت باید بر پایه اصل «چین واحد» انجام گیرد. تایوان از بیانیه جی هفت استقبال و بر اهمیت صلح و ثبات در دو سوی تنگه تایوان تاکید کرده است. وزیران امور خارجه کشورهای جی هفت در بیانیه نهایی خود از حضور روز افزون چین در دریاهای چین شرقی و چین جنوبی انتقاد کردند. کد خبر 5206203