اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کنعانی:سخنرانی رئیسی صدای عدالتخواهی ملت های آزاده بود