اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

غرب بخواهد با قلدری به برجام عمل نکند، اجازه زیاده‌خواهی نمی‌دهیم