آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …تولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …

برای جبران کسری بودجه سال ۹۹ هزینه‌های جاری کشور باید کاهش یابد