اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کشورهای اروپایی باید جنگنده و موشک‌های دوربرد به اوکراین ارسال کنند