اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اسکان همراه بیماران در شب‌های سرد پاییزی
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به آغاز فصل سرما و برودت هوا، سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از خانواده بیمارانی که در اطراف معابر و خیابان‌های منتهی به برخی بیمارستان در انتظار بهبود وضعیت بیمار خود هستند، تقاضا دارد برای اسکان موقت و شرایط مطلوب انتظار، به بخش مددکاری بیمارستان مربوطه مراجعه کنند تا پس از صدور معرفی نامه از سوی واحد مددکاری بیمارستان‌ها، در همراه سراهایی که سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران بدین منظور تدارک دیده اسکان یابند. همراه سراها اقامتگاه‌هایی هستند با هدف اسکان موقت شبانه به منظور ارائه خدمات به همراهان بیماران که شامل خدمات حمایتی و اجتماعی از جمله تأمین نیازهای اولیه آن‌ها است. کد خبر 5649059