پکیج خیاطیمهارکشفروش پلی آمیدتولید کننده ماسک سه لایه

باد و باران هم در تهران حریف آلاینده ازن نشدند
به گزارش خبرنگار مهر، براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت  در حال حاضر هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد و غلظت آلاینده ازن بر روی عدد ۸۵ قرار گرفته است. تا ساعاتی پیش کیفیت هوا در مرز هوای پاک قرار داشت اما با نزدیک شدن به ساعات نیمه روز و تابش مستقیم خورشید آلاینده ازن کیفیت هوا را کاهش داد. روز گذشته نیز آلاینده ازن کیفیت هوای پایتخت را کاهش داده و هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت. تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ روز هوای پاک، ۸۹ روز هوای سالم و ۲۹ روز هوای ناسالم داشته است و دو روز هم کیفیت هوا به شرایط ناسالم برای همه گروههای جامعه رسید. اگر کیفیت هوای سالم تا پایان ساعات عصر ادامه یابد، تهرانی ها نودمین روز هوای سالم را تجربه خواهند کرد. کد خبر 4988402