هوای تهران برای ششمین روز متوالی سالم است
به گزارش خبرنگار مهر، شبانه روز گذشته آلاینده ازن بر دیگر آلاینده‌های هوا غلبه کرد اما غلظت آلاینده‌ها در شرایط سالم قرار دارد. میانگین غلظت آلاینده‌های هوا، بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بر روی عدد ۷۶ قرار گرفت. هم اکنون غلظت این آلاینده کاسته شده و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون جایگزین آن شده است. هم اکنون نیز حدود ۳ واحد به غلظت آلاینده‌ها افزوده شده اما هوا همچنان سالم است. بدین ترتیب تهران وارد صد و هشتمین روز با کیفیت هوای سالم می‌شود. کد خبر 5271604 سمیرا خباز