زمان و محل بازی تیم ملی ایران با قزاقستان در مرحله یک چهارم