ناصر مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت آشپزخانه های دانشگاه ها و روند صنعتی سازی آنها گفت: امسال براساس مصوبه هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان، اقدامات جدی درجهت ارتقاء آشپزخانه ها صورت گرفت و بسیاری از دانشگاه ها با همت خود و کمک صندوق، آشپزخانه های خود را از سنتی به صنعتی تبدیل کردند. وی ادامه داد: خیلی از سلف سرویس های دانشگاهی بازسازی و تجهیزات آن به روز شد و درجهت تنوع و ارتقاء کیفیت غذای دانشجو گام های جدی و موثری برداشته شد.   رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: در سال ۹۹ در حوزه‌ آشپزخانه های دانشگاه ها، رویکرد صندوق رفاه دانشجویان  وزارت علوم رویکرد تکمیل روند صنعتی سازی آشپزخانه ها است. وی ادامه داد :صنعتی سازی آشپزخانه ها پیامدهای مثبت خوبی دارد و هزینه مصرف انرژی را کم می کند، در مصرف آب، روغن و دیگر مواد مورد نیاز  صرفه جویی شده و ضریب سلامت و بهداشت را  برای دانشجویان  افزایش می‌دهد. کد خبر 4857555 زهرا سیفی