واژگونی اتوبوس در آزادراه تبریز- زنجان ۱۲ مصدوم بر جا گذاشت

واژگونی اتوبوس در آزادراه تبریز- زنجان ۱۲ مصدوم بر جا گذاشت