فروش زمین باغی در جاده نظامیگروه ساختمانی آروین سازهتقویت کننده و جوانسازی پوست تاچ …ماهم فروشنده ی ترانسمیترفشار(سنسور …

سپردن اجرای پروژه‌های محله‌ای به مناطق به تسریع عملیات کمک می‌کند
به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی در آئین بهره برداری فاز دوم باغ پرندگان تهران و کلنگ زنی تقاطع همسطح بزرگراه شهید باقری گفت: بخش عمده‌ای از منطقه ۴ را فضاهای صنعتی متروک در بر گرفته است و باید برای خارج کردن این منطقه از شرایط حاضر تلاش کرد. وی اظهار داشت: پروژه‌های همچون احداث این تقاطع غیر همسطح تأثیر خودش را برای منطقه خواهد گذاشت و بر رضایتمندی شهروندان مؤثر خواهد بود. حناچی سپردن پروژه‌ای عمرانی به مناطق از سوی معاونت فنی و عمرانی را مورد تقدیر قرار داد و گفت: مناطق برای بهره برداری انگیزه شأن بیشتر است، بخصوص چنین تقاطعی که در ساعت‌ها وقت و سوخت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی احداث پروژه اسکان کارگری را کاری انسانی برشمرد و افزود: باید فضاهایی باید در خور و شأن برای این قشر ایجاد کرد. در حال تکمیل… کد خبر 5036297 سمیرا خباز