اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نشر پی‌نما پنج‌رایت خرید و یک‌رایت فروخت
به گزارش خبرگزاری مهر، نشر تازه‌تاسیس پی‌نما به‌تازگی اقدام به خرید رایت پنج‌کتاب خارجی و فروش رایت یک‌کتاب از آثار خود به ناشران دیگرکشورها کرده است. به این‌ترتیب، این‌ناشر در جهت ترویج فرهنگ حق معنوی و مادی ناشر و مالف اقدام به خرید حق کپی رایت ۵ کتاب داستانی کودک از دو ناشر خارجی از ترکیه و لبنان کرده است. قرارداد خرید کپی رایت این کتاب‌ها پس از بررسی کارشناسی توسط نویسندگان و مدیر هنری نشر و با حمایت و همراهی آژانس ادبی دایره مینا با ناشر خارجی بسته شد. در همین راستا حق کپی‌رایت رمان «قلب زمین» نوشته کاوه رستمی با موضوع فلسفه برای کودکان از نشر پی‌نما نیز به نشر دارروئی در بحرین فروخته شد. کد خبر 5406613 صادق وفایی