فروش تجهیزات صنعتیدوربین مداربسته , DVR , تجهیزات …پکیج پاکسازی پوست تاچ بیوتی TB6 …مبلمان آمفی تئاتر،رض کو

شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج بیمه شدگان تامین اجتماعی
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از انواع حمایت‌های سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت کمک هزینه ازدواج است که به عنوان هدیه به بیمه‌شدگان واجد شرایط که تشکیل خانواده می‌دهند، پرداخت می‌شود و چنانچه زن و شوهر هر دو دارای شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج باشند، کمک هزینه به هر دو نفر قابل پرداخت است. به استناد ماده ٨٥ قانون تأمین اجتماعی، بیمه شده باید چهار شرط را داشته باشد تا مستحق دریافت کمک هزینه ازدواج شود. بر این اساس، بیمه‌شده طی ٥ سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت ٧٢٠ روز سابقه کار داشته و حق‌بیمه این مدت را پرداخت کرده باشد، در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه‌شده با کارفرما قطع نشده باشد، ازدواج اول بیمه شده باشد، ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد تا کمک هزینه ازدواج به فرد تعلق بگیرد. گفتنی است، میزان کمک هزینه ازدواج برابر با یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده است. کد خبر 5209306 مهناز قربانی مقانکی