کتاب جدید رسول جعفریان منتشر می‌شود
به گزارش خبرنگار مهر، رسول جعفریان به تازگی در کانال شخصی خود خبر از انتشار کتاب جدیدش با عنوان «کتاب مستطاب شش فصل» را داده است. کتاب مستطاب شش فصل، کنکاشی درباره علم، اندیشه های عوامانه و ماهیت رویا و نوشته الله کرم حیات داوودی است که به کوشش رسول جعفریان گردآوری شده و قرار است به زودی منتشر شود. نویسنده در این اثر تلاش می کند درباره نگاه نویی به آنچه از آن با عنوان عوام گرایی در جامعه، ضدیت با علم و دانایی، و آشفتگی های فکری در جامعه می داند، سخن بگوید. او علم را ثروت زا دانسته، و فقر ایران را ناشی از عدم توجه به مفاهیم علمی می داند. حیات داوودی در فصلی ویژه در باره ماهیت رؤیا و خواب دیدن و در فصلی دیگر به مساله بهداشت و اهمیت آن برای سلامت جامعه می پردازد. وی این اثر را در سال ۱۳۳۶ق / ۱۲۹۶ خورشیدی و زمانی که تنها ۲۸ سال داشته، نوشته است. او پس از تبعید اجباری توسط رضاشاه به شیراز، در سال ۱۳۲۰ (یا اواخر سال ۱۳۱۹) در این شهر از دنیا می رود. در بخشی از مقدمه این اثر آمده است: این‌هایی که منکر علم هستند، داخل در بنی‌آدم نیستند، چنانچه باری تعالی می‌فرماید: «العوام کالانعام بل هم اضل» [که البته خدا چنین چیزی با این عبارت نفرموده]، یعنی عوام بی‌علم هیچ مدان از حیوانات که از قبیل گاو و خر باشد پست‌تر هستند...لازمه نوع بشر و چیزی که همیشه و در هر جا به آن احتیاج دارند کسب است و فنون، و این دو چیز خارج از علم نیستند، و این علمای صرف و نحودان که علم را منحصر به دانستن عربی می‌دانند به خطا رفته‌اند. هر چیزی را که انسان دانست همان را علم می‌گویند، حتّی جولایی و کارهای بسیار آسان هم شامل علم است. مقدمه این اثر را در اینجا می‌توانید بخوانید. کد خبر 5334331