برنامه واکسیناسیون فرهنگیان در شهرها با توجه به جمعیت
به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش در دومین بخش از روز اول سی و پنجمین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش سراسر کشور که در اردوگاه باهنر در حال برگزاری است و امکان پوشش آن توسط شبکه شاد برای خبرنگاران فراهم شده است، گفت: خط مشی معاونت تربیت بدنی، مدرسه محور کردن فعالیت ها، کیفیت محور کردن فعالیت ها، توسعه عادلانه و همگانی کردن فعالیت ها، ارزش محور کردن فعالیت ها و مشارکت محور کردن فعالیت ها است. وی بیان کرد: باید برنامه‌های تربیت بدنی و سلامت بر تحقق اهداف ترویج سلامت، نشاط و ارتقای توانمندسازی جسمی و روحی دانش آموزان متمرکز کرد. هرچه در تربیت بدنی و سلامت در سنین کودکی و نوجوانی سرمایه گذاری شود جامعه‌ای فعال تر و سالم تر خواهیم داشت، تربیت بدنی و سلامت نقش موثری در پرورش انسان طراز سند تحول و ارتقای شایستگی‌های پایه دانش آموزان دارد. حمیدی اظهار کرد: جایگاه تربیت بدنی و سلامت در آموزش و پرورش تحت تاثیر کنکور است و باید با گفتمان سازی، ارایه استدلال های علمی و عملکرد تحول آفرین، نگرش مدیران آموزش و پرورش را نسبت به این حوزه متحول کرد. وی در ادامه به بیان دستاوردهای این معاونت گفت: اخذ مجوز ایجاد رشته بهداشت مدارس در دانشگاه فرهنگیان از وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی، تغییر عنوان ۴۰۰۰۰ معاون پرورشی و فرهنگی مدارس به معاون پرورشی و تربیت بدنی مدارس و اصلاح شرح وظایف آنان راه اندازی و اعزام کاروان های ارسال وسایل ورزشی و بهداشتی به مناطق برای توزیع بین مدارس مناطق محروم طی ۵ سال گذشته، تشکیل ۸ هزار کانون ورزشی درون مدرسه‌ای، برگزاری مجمع فدراسیون ورزش دانش آموزی از جمله این دستاوردهاست. معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش در ادامه به اهداف واکسیناسیون فرهنگیان در مقابل با کرونا اشاره کرد و گفت: شروع نمادین واکسیناسیون ۷ مرداد ۱۴۰۰ همزمان با عید سعید غدیر خم و شروع رسمی از ۹ مرداد ۱۴۰۰، حداکثر خاتمه تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ است. همچنین در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و مناطق روستایی از ظرفیت موجود مراکز واکسیناسیون شبکه‌های بهداشت و درمان استفاده شود و نیاز به ایجاد مرکز جداگانه نخواهد بود. معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر با توجه به جمعیت گروه هدف در صورت لزوم نسبت به ایجاد پایگاه جدید (تجمیعی) به تعداد مورد نیاز بر اساس جمعیت گروه هدف اقدام شود. حمیدی درباره اعضای پایگاه تجمیعی واکسیناسیون فرهنگیان اظهار داشت: مدیر پایگاه (نیروی آموزش و پرورش)، پزشک پایگاه، واکسیناتور (با مشارکت از نیروهای پرستاری، مامایی، بهیار و یا گروه های پیراپزشکی فیلد درمان)، متصدی ثبت سامانه و احراز هویت (نیروی آموزش و پرورش)، خدمات (نیروی آموزش و پرورش) و ناظرین فنی و تحویل و تحول فرایند تحویل، توزیع و بازگشت واکسن (مرکز بهداشت) هستند. وی درباره واکسن دانش‌آموزان نیز بیان کرد: واکسن کرونا برای دانش‌آموزان با اولویت دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و دارای شرایط خاص خواهد بود. کد خبر 5267241 آزاده سهرابی