موضع گیری جبران باسیل درباره حوادث الطیونه لبنان
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جبران باسیل رهبر جریان آزاد ملی لبنان طی سخنانی از راهبرد دفاعی که حافظ لبنان باشد، تاکید کرد. وی افزود که که باید استراتژی دفاعی که حافظ لبنان و عامل قدرت آن در برابر طمع ورزی های اسرائیل باشد، اتخاذ شود. رهبر جریان ملی آزاد لبنان گفت: ما حامی این هستیم که تصمیم جنگ و صلح در اختیار دولت باشد اما نباید حق مقدس ما در دفاع از خود به نفع دشمن، آسیب ببیند. وی ادامه داد: توطئه گران داخلی یکی پس از دیگری متلاشی می شوند و آمریکا به دنبال جمع کردن آنها برای انتخابات است. به فرض که برای انتخابات مهیا شدید پس از آن چه می کنید؟ آیا اکثریت را به دست خواهید آورد؟ اکثریتی درلبنان نیست. باسیل در ادامه به تاریخ خونبار حزب جعجع اشاره کرد و اینکه هراندازه که می کوشد خودش را مبرا کند بازهم دست به خونریزی جدید می زند و جنایت الطیونه را بزرگترین دلیل بر آن دانست. وی به تلاش حزب جعجع برای تحریک مسیحیان اشاره کرد و تاریخ این حزب را آکنده از خون و خونریزی دانست و تصریح کرد: حقوق مسیحیان با خونریزی محقق نمی شود. عدالت با دستگاه قضایی محقق می شود نه با دامن زدن به طایفه گری. آنکه تاریخش سیاه است نمی تواند که مدعی عدالت شود و تظاهرات کنندگان را بکشد و به دنبال فتنه باشد. جبران باسیل ضمن تمجید از خویشتنداری جنبش امل و حزب الله لبنان گفت: ما مانع فتنه می شویم. از کسانی که خویشتنداری کردند و مانع از فتنه شدند، تمجید می کنیم. ما ضمن تسلیت به خانواده قربانیان، خواهان تحقیقات قوی از سوی دستگاههای امنیتی و قضایی و محاکمه سریع عاملان آن هستیم. کد خبر 5329161